Peatükk 1 Tõendeid islami õigsusest

Kuula seda peatükki

Järgnevalt mõnede teadlaste kommentaarid Koraanis 1esinevate teaduslike imede kohta. Kõik antud kommentaarid on võetud videolindilt pealkirjaga This is the truth („See on tõde”). Sellel videolindil näete neid samu teadlasi oma arvamust avaldamas. (Kui soovite endale seda videokassetti või siis lihtsalt tervet lindistust või selle osasid on-line vaadata, külastage Interneti-lehekülge siin.)

1) Dr. T.V.N. Persaud on anatoomia, pediaatria ja laste tervishoiu, sünnitusabi, günekoloogia ja reproduktsiooni teaduste professor Kanadas asuvas Manitoba Ülikoolis, kus ta töötas 16 aastat ka anatoomia osakonna juhatajana. Ta on omal alal väga tuntud teadlane, kelle sulest on ilmunud 22 õpikut ning 181 teadustööd. 1991. aastal sai ta Kanada Anatoomide Seltsilt Kanada anatoomia ala kõige olulisema auhinna (J.C.B. Grant Award). Kui temalt küsiti Koraanis avaldatud teaduslike imede kohta, mida ta oli ka uurinud, vastas ta järgmist:

„Nagu ma aru saan oli Muhammed täiesti tavaline mees, kes ei osanud ei lugeda ega kirjutada ning kes elas 14 sajandit tagasi. Seega on tema puhul tegemist inimesega, kes on välja öelnud väga tähendusrikkaid mõtteavaldusi ja fakte, mis on teaduse seisukohast imepäraselt täpsed. Selles on liialt palju tõde, et seda eirata ning seega olen Dr. Moore’iga ühel nõul, et tegemist saab olla vaid jumaliku ilmutusega.”

Professor Persaud on kasutanud Koraani värsse ja Muhammedi ütlemisi ka mõnedes oma raamatutes ning mitmetel konverentsidel.

2) Dr. Joe Leigh Simpson on USAs Texases asuva Baylori Meditsiinikolledži sünnitusabi ja günekoloogia osakonna juhataja ja professor ning ka molekulaar- ja inimgeneetika professor. Varem oli ta Tennessee Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia osakonna juhataja ja professor. Samuti on ta olnud Ameerika Viljakusseltsi president. Ta on oma töö eest saanud palju märkimisväärseid preemiaid, näiteks Sünnitusabi ja Günekoloogia Professorite Seltsi avaliku tunnustuse preemia 1992. aastal. Professor Simpson uuris täpselt kahte järgmist Muhammedi ütlust (ehk hadithi):

Igaühes teist, kõik teie loodud komponendid kogutakse kokku teie ema üsas neljakümnendaks päevaks ..2

Kui loote üle on möödunud 42 päeva, saadab Jumal tema juurde ingli, kes ta vormib ja annab talle kuulmise, nägemise, naha, liha ja luud ...3

Professor Simpson uuris väga täpselt kahte eelnevat prohvet Muhammedi väidet, eriti selles osas, et esimesed 40 päeva moodustavad embrüo arengus erilise ajajärgu. Ta oli väga üllatunud antud ütluste täpsusest. Ta ütles ühe oma konverentsi käigus:

„Niisiis, eelpool mainitud kaks hadithi (prohveti ütlust) annavad meile väga täpse ülevaate inimloote arengust 40. esimese päeva jooksul. Ja taas ei saa mainimata jätta, nagu juba ennem mitemete teiste tänaste sõnavõtjate poolt märgitud sai, et need hadithid ei ole mingil juhul selleaegsete teaduslike avastuste kajastus, mil nad kirja pandud said. . . ... Seega peab nentima, et geneetika ja religiooni vahel vastuolu puudub. Tegelikult võib religioon geneetika edasisele arengule kaasa aidata, kui liita religiooni sellealased teadmised ning traditsionaalne teaduslik lähenemine. Koraanis on väiteid, mis on saanud oma tõestuse palju sajandeid hiljem. See toetab väidet, et Koraan saab olla vaid Loojalt endalt.”

3) Dr. E. Marshall Johnson on USAs Pennsylvanias asuva Thomas Jeffersoni Ülikooli anatoomia ja arengubioloogia emeriitprofessor ning 22 aastat oli ta seal ka anatoomia osakonna juhataja ja Daniel Baugh’ Instituudi direktor. Ta on samuti olnud Teratoloogia Seltsi president. Tema sulest on ilmunud üle 200. trükise. Ühel konverentsil ütles professor Johnson oma uurimuse tutvustamisel järgmist:

„Kokkuvõtteks: Koraan ei kirjelda mitte ainult loote välist arengut vaid ka selle sisemise arengu erinevaid etappe, mis annavad meile täpset informatsiooni loote tekke ning arengu kohta, käsitledes peamisi tänapäeval teadusele teada olevaid etappe loote arengus.”

Veel ütles ta:

„Teadlasena saan ma käsitleda vaid asju, mida oma silmaga näen. Minu teadmised embrüoloogiast ja loote arengust on bioloogilised. Ma saan väga hästi aru igast sõnast, mis mulle Koraanist antud teemaga seoses tõlgitud on, kõik on omal kohal ja täpne. Nagu ma juba mainisin, kui mind viidaks kogu minu tänase teadmistepagasiga sellesse aega, ei oleks ma suuteline asju nii lihtsalt ja loogiliselt lahti seletama, nagu teeb seda Koraan. Minu meelest ei suuda keegi ümber lükata fakti, et Muhammed pidi sellealase informatsiooni väga teadliku indiviidi käest saama. Seega on minu arvates igati selge, et ta võis nii täpseid asju tol ajal teada saada vaid ilmutuse teel.”4

4) Dr. William W. Hay on väga tuntud mereteadlane. Ta on USAs asuva Colorado Ülikooli geoloogiateaduste professor ja on olnud Miami Ülikooli Rosenstieli Mere- ja Atmosfääriteaduste Kooli dekaan. Peale arutelu Koraanis mainitud ja teaduse poolt alles hiljuti avastatud faktide üle mere valdkonnas, ütles professor Hay:

„Minu meelest on äärmiselt huvitav, et selline informatsioon on kirjas juba nii vanas raamatus nagu Koraan ja ma ei suuda kuidagi ära mõistatada, kust sellised teadmised tol ajal saadi. Kuid on tõesti huvitav, et need seal on ja et mõnede asjade avastamiseks, millest Koraanis juttu, peame veel tööd tegema.” Ja kui talt küsiti, mis ta Koraani päritolu kohta arvab, vastas ta: „Arvan, et see peab tulema otse jumalikult olendilt.”

5) Dr. Gerald C. Goeringer on USAs Washingtonis asuva Georgetowni Ülikooli Meditsiinikooli rakubioloogia osakonna meditsiinilise embrüoloogia professor. Professor Goeringer ütles Kaheksandal Saudi Meditsiinikonverentsil Riyadis Saudi Araabias oma uurimuse tutvustuses järmist:

„Suhteliselt väheste värssidega on meieni toodud arusaadav inimloote arengu kirjeldus, alates mees- ja naissugurakkude ühinemisest. Kunagi varem ei ole koostatud nii täpset ja täiusliku klassifikatsiooni, terminoloogia ja kirjeldusega ülevaadet inimloote arengu kohta. Antud kirjeldus on paljudes, et mitte öelda kõigis aspektides oma ajast ning sellealasest teaduslikust kirjandusest sajandeid ees.”

6) Dr. Yoshihide Kokzai on Tokyo Ülikooli emeriitprofessor ja on olnud ka Tokyos asuva Rahvusliku Astronoomia Observatooriumi direktor. Ta on öelnud:

„Koraanis kirjas olevad astronoomilised faktid on mulle sügava mulje jätnud. Isegi meie, tänapäeva astronoomid, oleme suutnud uurida vaid väga väikest osa universumist, kuna teleskoopide abil on näha vaid murdosa kõigest sellest, mis meid ümbritseb. Nii et ma arvan, et Koraani lugemine aitaks mind paljuski minu uutes universumiuuringutes.”

7) Professor Tejatat Tejasen on Tais asuva Chiang Mai Ülikooli anatoomia osakonna juhataja ning oli varem samas ülikoolis meditsiiniteaduskonna dekaan. Kaheksanda Saudi Meditsiinikonverentsi ajal Riyadis Saudi Araabias ütles professor Tejasen järgmist:

„Viimase kolme aasta jooksul olen hakanud Koraani vastu väga suurt huvi tundma. Oma uurimustest ning sellest lähtuvalt, mida olen siin konverentsil õppinud, usun, et kõik, mis on Koraanis 14 sajandit tagasi kirja pandud, on tõde, mida on võimalik teaduslikel alustel tõestada. Kuna prohvet Muhammed ei osanud ei lugeda ega kirjutada, ei ole muud võimalust, kui et ta rääkis tõtt väites, et on meie maailma Looja sõnumitooja ja edastab vaid valgustust sellelt, kes on kõik loonud. See Looja ei ole keegi muu kui Jumal. Seega arvan ma, et on aeg öelda Lää iläähä illa Allah, ei ole teist jumalust peale Jumala, Muhammadar rasulullah, Muhammed on Jumala sõnumitooja. Ja viimaks sooviksin õnnitleda kõiki, kes olid tegevad selle äärmiselt eduka konverentsi organiseerimisel ... Ma ei ole mitte ainult võitnud nii teaduslikust kui ka religioossest aspektist lähtudes, vaid olen saanud tuttavaks paljude tuntud teadlastega ning sõbraks paljude osalejatega. Kuid kõige väärtuslikum, mille olen siit saanud, on Lää iläähä illa Allah, Muhammadar rasulullah, ja minust on saanud moslem."

Peale kõiki neid imesid, mis Koraanis kirjas ning kommentaare, mis teadlased nende kohta andnud on, peaksime endile esitama järgmised küsimused:

Kas võib olla pelgalt juhus, et kõik need erinevate teadusalade avastused, mis on päevavalgust näinud alles hiljuti, olid Koraanis kirjas juba 14 sajandit tagasi?

Kas Koraani autoriks võis olla Muhammed või ükskõik kes teine inimolend?

Ainus võimalik vastus nendele küsimustele oleks, et Koraan on Jumala sõna.