Hướng dẫn minh họa ngắn gọn để hiểu đạo Hồi

Về cuốn sách

Cuốn sách này là một hướng dẫn minh họa ngắn gọn về sự hiểu biết Hồi giáo bằng tiếng Ả Rập, và nói về các khái niệm về Hồi giáo và nhận thức của nó đối với cá nhân và xã hội, và những lợi ích mà bạn đạt được nếu bạn là người Hồi giáo đã cam kết giáo lý luật Hồi giáo. Vì vậy, các chuyên gia trong định nghĩa Hồi giáo muốn bắt đầu dịch các ý nghĩa của Kinh Qur'an Thánh trong một ngôn ngữ phi Hồi giáo, tiếp theo là những cuốn sách khác.

Ibrahim Abu Harb

Tải xuống sách