Kapittel 02 Noen fordeler ved islam

Lytt til det kapitlet

Sann lykke og fred kan man finne ved å underkaste seg befalinger fra Skaperen og Opprettholderen av denne verden. Gud har sagt i Koranen:

...Sannelig, ved å minnes Gud finner hjertene hvile

(Koranen, 13:28)

Sann lykke og fred kan man finne ved å underkaste seg befalinger fra Skaperen og Opprettholderen av denne verden. Gud har sagt i Koranen:

...Sannelig, ved å minnes Gud finner hjertene hvile

(Koranen, 13:28)

Derimot vil den som vender seg bort fra Koranen måtte føre et liv i motgang i denne verden. Gud har sagt:

Men den som vender seg bort fra Min formaning (Koranen),1 han vil få et vanskelig liv, og på Dommedag vil Vi oppvekke ham blind.

(Koranen, 20:124)

Dette kan muligens forklare hvorfor noen mennesker gjør selvmord selv om de nyter den materielle komforten som kan kjøpes for penger. Se for eksempel på Cat Stevens (nå Yusuf Islam), en tidligere berømt popstjerne som kunne tjene mer enn 150.000 dollar på én kveld. Etter at han konverterte til islam, fant han sann lykke og fred, noe han ikke hadde funnet i materialistisk suksess.2