Kapittel 01 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Mange mirakler ble utført av profeten Mohammad med Guds tillatelse. Mange mennesker var vitne til disse miraklene. For eksempel:

i. Da de vantro i Mekka spurte profeten Mohammad om han kunne vise dem et mirakel, så viste han dem splittingen av månen.1

ii. Et annet mirakel var da vannet rant fra fingrene til Mohammad . Hans følgesvenner ble en gang tørste og de hadde ikke noe vann, bortsett fra litt vann i en beholder. De kom til ham og fortalte at de ikke hadde noe vann til å vaske seg for bønn, og at de heller ikke hadde noe drikkevann bortsett fra det som var i beholderen. Mohammad la så sin hånd i beholderen, og vannet begynte å strømme ut mellom fingrene hans. Så drakk de og vasket seg for bønn. De var femtenhundre følgesvenner2

Også mange andre mirakler ble utført av ham eller hendte med ham.