Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Islam foreskriver mange menneskerettigheter for den enkelte. Det følgende er noen av disse menneskerettigheter som islam beskytter.

Både liv og eiendom til alle samfunnsborgere i en islamsk stat anses å være ukrenkelige, uavhengig av om personen er muslim eller ikke. Islam beskytter også ære. Å fornærme andre eller å gjøre narr av dem, er derfor ikke tillatt i islam. Profeten Mohammad sa:

Sannelig, deres blod, deres eiendom og deres ære er ukrenkelig1

Rasisme er ikke tillatt i islam, og Koranen snakker om menneskelig likeverd på følgende måte:

O mennesker, Vi har skapt dere fra en mann og en kvinne, og gjort dere til nasjoner og stammer for at dere skal kjenne hverandre. Sannelig, den mest fromme blant dere er høyest ansett hos Gud.2 Sannelig, Gud er Allvitende, er underrettet om alt.

(Koranen, 49:13)

Islam avviser favorisering av individer eller nasjoner på grunn av deres rikdom, makt eller rase. Gud skapte menneskene som likeverdige, og de skiller seg fra hverandre kun basert på sin tro og fromhet. Profeten Mohammad sa:

O mennesker! Deres Gud er Én og deres forfader (Adam) er én. En araber er ikke bedre enn en ikke-araber, og en ikke-araber er ikke bedre enn en araber. En rød person (dvs. en hvit med skjær av rødt) er ikke bedre enn en svart person, og en svart person er ikke bedre enn en rød person,3 bortsett fra i fromhet4

Rasisme er et av menneskehetens hovedproblemer i dag.Den velutviklede del av verden kan sende en mann til månen, men kan ikke stoppe et menneske fra å hate og sloss med sine medmennesker. Helt siden profeten Mohammads tid, har islam gitt et klart eksempel på hvordan man kan få en slutt på rasisme. Den årlige pilegrimsferden (Hadjj) til Mekka viser det sanne islamske brorskap mellom alle raser og nasjoner, når mer enn to millioner muslimer fra hele verden kommer til Mekka for å utføre pilegrimsferden.

Islam er en rettferdig religion. Gud har sagt:

Sannelig, Gud påbyr dere å gi tilbake betrodde midler til de rettmessige eiere, og når dere dømmer mellom mennesker, døm da rettferdig..

(Koranen, 4:58)

Og Han har sagt:

…Og vær rettferdige. Sannelig, Gud elsker de rettferdige.

(Koranen, 49:9)

Vi bør være rettferdige selv med dem som vi hater. Gud har sagt:

…Og la ikke hatet mot andre forlede dere fra å utvise rettferdighet. Vis rettferdighet, det er nærmere fromhet…

(Koranen, 5:8)

Profeten Mohammad sa:

Mennesker, vokt dere for urettferdighet,5 for urettferdighet vil bli mørke på Dommedag.6

Og de som ikke har fått sine rettigheter (dvs. hva de har et rettferdig krav på) i dette livet, vil motta dem på dommedag, som profeten sa:

På Dommedag vil rettferdighet bli tildelt de som har krav på det (og urett vil bli gjenopprettet)…7