Kapittel 01 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Et eksempel på begivenheter som er forutsagt i Koranen, og som senere har hendt, er romernes seier over perserne som fant sted i løpet av tre til ni år etter at romerne ble beseiret av perserne. Gud har sagt i Koranen:

Romerne har blitt beseiret i de nærmeste landområder (til den arabiske halvøya), men etter deres nederlag vil de seire i løpet av bedd (tre til ni) år…

(Koranen, 30:2-4)

La oss se på hva historien sier om disse krigene. Boken History of the Byzantine State [Den bysantinske statens historie] forteller at den romerske hæren led et stort nederlag ved Antiokia i 613, og som et resultat av dette stormet perserne raskt fram på alle fronter.1 På denne tiden var det vanskelig å forestille seg at romerne skulle seire over perserne, men Koranen forutsa at romerne ville seire i løpet av tre til ni år. I 622, ni år etter at romerne ble beseiret, møttes de to styrkene (romerne og perserne) på armensk jord. Resultatet ble en avgjørende seier til romerne over perserne, for første gang siden romernes nederlag i 613.2 Profetien var oppfylt, akkurat som Gud har sagt i Koranen.

Det finnes også mange andre vers i Koranen, samt uttalelser fra Mohammad , som nevner fremtidige begivenheter som senere har hendt.