Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Islam instruerer mennesket til å bruke sin intelligens og sine evner til å observere. I løpet av noen få år fra spredningen av islam, vokste det fram velutviklede sivilisasjoner og universiteter. Foreningen av østens og vestens idéer, samt nye tenkemåter sett i lys av tradisjonelle tenkemåter, brakte store fremskritt innen medisin, matematikk, fysikk, astronomi, geografi,

arkitektur, kunst, litteratur og historie. Mange viktige system, som algebra, arabiske talltegn, og begrepet om nullpunkt (viktig for fremskritt innen matematikk), ble spredt fra den muslimske verden til Europa i middelalderen. Avanserte instrument som skulle gjøre de europeiske oppdagelsesreiser mulig, slik som astrolabium, kvadranten og gode navigasjonskart, ble også utviklet av muslimer.

Astrolabium: Et av de viktigste vitenskapelige instrument oppfunnet av muslimer, som også ble brukt i stor utstrekning i Vesten helt fram til nyere tid.}

Muslimske leger rettet mye oppmerksomhet mot kirurgi, og de utviklet mange kirurgiske instrument som vi ser fra dette gamle dokumentet.}