Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Islam er en barmhjertig religion og tillater ikke terrorisme. I Koranen har Gud sagt:

Gud forbyr dere ikke å vise vennlighet og rettferdighet mot dem som ikke har bekjempet dere for religionens sak og som ikke har drevet dere bort fra deres hjem. Sannelig, Gud elsker de rettferdige

(Koranen, 60:8)

Profeten Mohammad forbød soldater å drepe kvinner og barn,1og han gav dem følgende råd:

…Ikke bedra, ikke overdriv, ikke drep et nyfødt barn2

Han sa også:

Den som dreper en person som har en traktat med muslimene, vil ikke kjenne duften av paradiset, selv om denne duften har en varighet på førti år3

Profeten Mohammad har også forbudt avstraffelser med ild4

En gang klassifiserte han mord som den nest største av de store synder5 og han advarte til og med om følgende på dommedag:

De første sakene som vil bli pådømt blant menneskene på dommedag, vil være de med blodutgytelser6}7

Muslimer er til og med oppfordret til å være snille mot dyr, og det er forbudt å skade dem. En gang sa profeten Mohammad :

En kvinne ble straffet fordi hun holdt en katt innestengt til den døde. På grunn av dette ble hun dømt til Helvete. Mens hun holdt katten innestengt, fikk den verken mat eller drikke, og heller ikke løsnet hun den slik at den kunne fange insekter på bakken8

Han fortalte også om en mann som ga drikke til en veldig tørst hund, og Gud tilgav hans synder på grunn av denne gjerningen. Profeten ble spurt: “Guds budbringer, blir vi belønnet for å være snille mot dyr?” Han sa:

Det vil være en belønning for godhet mot ethvert levende dyr eller menneske9

Når muslimer skal avlive et dyr for å spise det, så er de befalt å gjøre dette på en måte som medfører minst mulig frykt og lidelse for dyret. Profeten Mohammad sa:

Når dere slakter et dyr, så gjør det på beste måte. Slip kniven godt for å redusere dyrets lidelse10

I lys av disse og andre islamske tekster, så er følgende handlinger forbudte og ansett for å være avskyelige i følge islamsk lære og muslimer: spredning av terrorfrykt blant forsvarsløse sivile, store ødeleggelser av bygninger og eiendommer, samt bombing og lemlesting av uskyldige menn, kvinner og barn. Muslimer følger en religion som er fredelig, barmhjertig og tilgivelig, og den store majoriteten har ingenting å gjøre med de voldelige hendelser som noen har forbundet med muslimer. Hvis en muslim utfører en terrorhandling, vil han gjøre seg skyldig i brudd på islamsk lov