Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Islam, religioon halastusest, ei luba terrorismi. Jumal on Koraanis öelnud:

Jumal ei keela teil näidata headust neile ja kohelda õiglaselt neid, kes pole sõdinud teiega religiooni pärast, ega ajanud teid välja teie kodudest. Jumal armastab neid, kes on õiglaseid.

(Koraan, 60:8)

Prohvet Muhammed keelas sõduritel tappa naisi ja lapsi ,1 ja ta andis neile nõu:

...Ärge reetke, liialdage ega tapke vastsündinud last .2

Ja ta ütles ka :

Kes on tapnud moslemitega lepingut pidava inimese, ei saa tundma Paradiisi lõhna, kuigi see lõhn levib neljakümne aasta tee kaugusele.3

Samuti keelas prohvet Muhammed tulega karistamise .4

Kord loetles ta mõrva olemaks teisel kohal peamistest pattudest ,5 ja ta koguni hoiatas, et:, {Esimesed juhtumid, mida inimeste vahel Viimsel Kohtupäeval lahendatakse, on verevalamised.6}7

Moslemeid julgustatakse olema head loomade vastu ja neile mitte haiget tegema. Kord ütles prohvet Muhammed :

Üht naist karistati, kuna ta hoidis kassi vangistuses nii kaua, kuni see suri. Selle põhjal määrati ta Põrgusse. Ajal, mil ta kassi vangistuses hoidis, ei andnud ta kassile ei süüa ega juua ega vabastanud teda, et see võiks süüa maa peal elavaid putukaid.8

Ta ütles ka, et üks mees andis väga janusele koerale juua, nii et Jumal andestas tema patud selle teo eest. Prohvetilt küsiti: „Sõnumitooja, kas meile tasutakse loomade vastu üles näidatud headuse eest?” Ta vastas:

Tasu on iga elus looma ja inimese vastu üles näidatud headuse eest.9

Lisaks sellele, võttes loomalt elu toiduks, on moslemid kohustatud tegema seda viisil, mis põhjustab vähimal võimalikul määral hirmu ja kannatusi. Prohvet Muhammed ütles:

Kui te veristate looma, tehke seda parimal moel. Teritage oma nuga looma kannatuste vähendamiseksl.10

Selle ja teiste islamialaste tekstide valguses on islami ja moslemite seisukohalt kaitsetute tsiviilisikute südametes kabuhirmu õhutamine, ehitiste ja vara laialulatuslik hävitamine, süütute inimeste, naiste ja laste pommitamine ja sandistamine, kõik keelatud ja jälestusväärsed teod. Moslemid järgivad rahu, halastuse ja andestuse religiooni ja suuremal enamusel ei ole mingit pistmist nende vägivaldsete sündmustega, mida mõned on moslemitega seostanud. Kui moslemist indiviid sooritab terrorismiakti, on see inimene süüdi islamiseaduste rikkumises. .