Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Öeldes vaid veendunult, “Lää ilääha illallah, Muhammadur rasuulullah,”pöördub inimene islamisse ja temast saab moslem. See ütlus tähendab: (kuula siit) “Pole teist jumalust peale Jumala ,1 ja Muhammed on Jumala Sõnumitooja (Prohvet).” Esimene osa: „Ei ole teist jumalust peale Jumala,” tähendab, et ei ole õigust teenida kedagi teist peale Jumala ja et Jumalal ei ole ei kaaslast ega ka poega. Et olla moslem, tuleb ka:

i.Uskuda, et püha Koraan on otsene sõna Jumalalt ja Tema poolt ilmutatud.

ii.Uskuda, et Viimne Kohtupäev (Ülestõusmispäev) on tõeline ja saabub, nagu Jumal on Koraanis lubanud .

iii. Võtta islam oma religiooniks.

iv. Ei tohi kummardada kedagi ega midagi peale Jumala.

Prophet Muhammed ütles:

Jumal on palju rõõmsam selle inimese patukahetsuse üle, kes pöördub Tema poole pattu kahetsedes, kui ükskõik kes oleks (järgmises situatsioonis) - kaamliga kõnnumaal ratsutades jookseb see tema juurest ära, kandes ta sööki ja jooki, nii et ta kaotab igasuguse lootuse seda tagasi saada. Ta jõuab puuni ja heidab selle varju pikali (oodates surma), kuna on kaotanud igasuguse lootuse oma kaamel üles leida. Seejärel, selles olekus (depressioonis) olles, on kaamel äkitselt seal tema ees! Nii haarab ta looma päistest ja ja hüüatab sügavast rõõmust: „Jumal, sa oled mu teener ja mina sinu Issand!” Tema viga tuleb tema rõõmu suurusest..2

Ütlus „ Pole teist jumalust peale Jumala ja Muhammed on Jumala Sõnumitooja (Prohvet)” kirjutatuna sissekäigu kohale.}