Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Nagu kristlased, nii usuvad ka moslemid, et praegune elu on vaid ettevalmistus järgmiseks eksistentsiks. Praegune elu on test igale isikule eluks pärast surma. Saabub päev, mil Jumal hävitab kogu unversumi ja äratab surnud üles kohtumõistmiseks. See päev saab olema selle elu algus, mis iial ei lõpe. See päev on Viimne Kohtupäev. Sel päeval tasub Jumal kõigile inimestele nende usu ja tegude alusel. Need, kes surevad uskudes, et „Pole teist jumalust peale Jumala ja Muhammed on Jumala sõnumitooja (Prohvet)” ja on moslemid (Jumala tahtele alluvad), saavad sel päeval tasutud ja võetakse igaveseks vastu Paradiisi, nagu Jumal on öelnud:

Ja need, kes usuvad ja teevad häid tegusid, neist saavad Paradiisi elanikud ja nad elavad seal igavesti.

(Koraan, 2:82)

Kuid need, kes surevad uskumata, et “Pole teist jumalust peale Jumala ja Muhammed on Jumala sõnumitooja (Prohvet)” või ei ole moslemid, kaotavad paradiisi igaveseks ja saadetakse Põrgutulle, nagu Jumal on öelnud:

Ja see, kes otsib religiooniks muud peale Islami (Jumala tahtele allumise), seda ei võeta temalt vastu ja temast saab Teispoolsuses üks kaotajatest.

(Koraan, 3:85)

Ja nagu Ta veel on öelnud:

Tõesti, need, kes ei usu ja surevad uskmatutena – ka maatäit kulda ei võetaks nende ühegi käest vastu, kui mõni neist pakuks seda lunarahaks. Nad saavad piinarikka karistuse osaliseks ja neil ei ole ühtki abistajat.

(Koraan, 3:91)

Võidakse küsida: „Minu arvates on islam hea religioon, kuid kui ma pöördun islamisse, siis mu perekond, sõbrad ja teised inimesed kiusavad mind taga ja heidavad mu üle nalja. Kui ma ei pöördu islamisse, kas ma pääsen siis ikkagi Paradiisi ja mind päästetakse Põrgutulest?”

Vastuseks on see, mida Jumal eelmainitud värsis ütles, “Ja see, kes otsib religiooniks muud peale islami (Jumala tahtele allumise), seda ei võeta temalt vastu ja temast saab Teispoolsuses üks kaotajatest.”

Olles saatnud prohvet Muhammedi inimesi islamisse kutsuma, ei võta Jumal neilt vastu enam ühtki teist religiooni peale islami. Jumal on meie Looja ja Alalhoidja. Ta lõi meile kõik, mis Maa peal leidub. Kõik õnnistus ja hea, mis meil on, on Temalt. Nii et kui keegi pärast kõike seda hülgab usu Jumalasse, tema prohvet Muhammedi , või tema religiooni, islamisse, karistatakse teda selle eest teispoolsuses.Tegelikult on meie loomise peamine põhjus üksnes Jumala teenimine ja Temale kuuletumine, nagu Jumal on Pühas Koraanis öelnud

(Koraan 51:56).

See elu, mida me täna elame, on väga lühike. Uskmatud arvavad Viimsel Kohtupäeval, et see elu, mida nad maa peal elasid, kestis vaid päeva või osa päevast, nagu Jumal on öelnud:

Ta (Jumal) ütleb: „Mitu aastat veetsite maa peal?” Nad ütlevad: „Me veetsime päeva või osa päevast.

(Koraan, 23:112-113)

Ja Ta on ka öelnud:

Kas teie mõtlesite, et Me lõime teid nalja tehes (ilma ühegi eesmärgita) ja et te ei pöördu Meie juurde tagasi? Jumal on Kõrge, Tõeline Kuningas. Pole teist jumalust peale Tema …

(Koraan, 23:115-116)

The life in the Hereafter is a very real life. It is not only spiritual, but physical as well. We will live there with our souls and bodies

Elu teispoolsuses on tõeline. See ei ole üksnes hingeline, vaid ka füüsiline. Me elame seal oma hingede ja kehadega. Võrreldes seda maailma Teispoolsusega, ütles Muhammed :

Selle maailma väärtus võrreldes Teispoolsusega on nagu see, mille su sõrm toob kaasa merest, kui sa selle sinna sisse kastad ja siis välja võtad.1

Teisisõnu, selle maailma väärtus võrreldes Teispoolsusega on nagu mõned piisad vett võrreldes merega.