Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Eesti alad jõudsid maailmakaardile juba väga varakult, araablasest maailmaränduri ja geograafi Muhammad Al-Idrisi sule kaudu. Eestile on viidatud kui Astlandale ja Tallinnale kui Koluvanile.

Islam ise jõudis Eestisse tatarlaste kaudu. Esimene suurem islami kogukond tekkis Eestis pärast Eesti- ja Liivimaa liitmist Vene tsaaririigi koosseisu 1721. aastal.Esimene islami kogudus registreeriti ametlikult 1928. aastal Narvas (Narva Muhamedi Kogudus). Teine islami kogudus registreeriti 1939. aastal Tallinnas (Tallinna Muhamedi Usuühing).

1940. aastal keelustas Nõukogude võim islami koguduste tegevuse, jätkati mitteametlikult - viidi läbi palvusi, järgiti usukombeid ning tähistati usupühi. 1988. aastal registreeriti Tatari Kultuuri Selts ning aasta hiljem alustati islami koguduse taasasutamisega, mis taasregistreeriti 1990. a. Eesti Islami Kogudusena. 1995. a. eraldus Eesti Muhameedlaste Sunniitide Kogudus.

Käesoleval ajal on Eesti moslemid peamiselt tatarlased, aserbaidžaanid, kasahhid ja usbekid, kuid üllatavalt jõudsalt kasvab ka „isehakanud” moslemite arv. Küllap peale nii kaua kestnud nõukogude terrorit tunnetavad inimesed nüüd tühjust oma hinges ja otsivad selle täiteks tõde.