Peatükk 02 Mõned islami hüved

Kuula seda peatükki

Islam annab nii üksikisikule kui ka kogu ühiskonnale mitmed hüved. Käesolevas peatükis on juttu mõnedest hüvedest, mida ükikisik läbi islami võib saada.

Jumal on Koraanis öelnud:

Ja anna (Muhammed ) head uudiseid edasi neile, kes usuvad ja teevad häid tegusid. Nende jaoks on aiad (Paradiis), milles voolavad jõed

(Koraan, 2:25)

Jumal on ka öelnud:

Jookske üksteise võidu Issanda andestuse ja paradiisi nimel, mille laius on nagu taeva ja maa laius, loodud nende jaoks, kes usuvad Jumalasse ja Tema sõnumitoojatesse …

(Koraan, 57:21)

Prohvet Muhammed on öelnud, et madalaimal auastmel oleval paradiisielanikul saab olema kümme korda nii palju, kui tal oli selles maailmas ,1 ja ta saab kõik, mida ihaldab, ja kümme korda nii palju.2 Prohvet Muhammed ütles veel:

Jala suurune koht Paradiisis on parem kui kogu maailm ja see, mis selles leidub.3

Ta ütles ka: :

Paradiisis on seda, mida ükski silm pole näinud, ükski kõrv kuulnud ja mille peale ükski inimmõistus pole tulnud.4

Ta ütles veel:

Kõige armetum inimene maailmas neist, kes on Paradiisi määratud, kastetakse korraks Paradiisi. Siis küsitakse temalt: „Aadama poeg, kas sa oled eales näinud kannatusi? Kogenud raskusi?” Ja ta vastab: „Ei, Issand, Jumala nimel mitte! Ma ei kannatanud iial ega kogenud kunagi raskusi.5

Kui sa sisened Paradiisi, elad sa väga õnnelikku elu ilma haiguse, valu, kurbuse ja surmata. Jumal on sinuga rahul ja sa elad seal igavesti. Jumal on Koraanis öelnud:

Kuid need, kes usuvad ja teevad häid tegusid, need Me võtame vastu aedadesse (Paradiisi), milles voolavad jõed, ja kuhu nad jäävad igavesek

(Koraan, 4:57)