Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Perekond, mis on tsivilisatsiooni põhiüksus, on praegu lagunemas. Islami perekonnasüsteem loob tasakaalu mehe, naise, laste ja sugulaste õiguste vahel. See toetab omakasupüüdmatut käitumist, lahkust ja armastust hästi organiseetud perekonnasüsteemi raames. Stabiilse perekonnaüksuse poolt pakutav rahu ja turvalisus on kõrgelt väärtustatud ja seda peetakse perekonnaliikmete hingelise kasvamise tagamiseks hädavajalikuks. Harmooniline sotsiaalne kord luuakse sugulaste olemasolu ja laste hindamisega