Peatükk 1 Tõendeid islami õigsusest

Kuula seda peatükki

Jumala loal on prohvet Muhammed korda saatnud palju imesid, milledel oli alati palju tunnistajaid. Näiteks:

i. Kui Meka uskumatud nõudsid prohvet Muhammedilt imet, näitas ta neile kuu lõhenemist.1

ii. Veel üks paljude imede seast oli vee voolamine prohvet Muhammedi sõrmede vahelt, kui ta kaaslased januseks muutusid ja neil oli anumas vaid tilgake vett. Nad tulid prohveti juurde ning ütlesid, et neil ei ole joomiseks ega rituaalseks pesemiseks vett, välja arvatud tilgake anumas. Muhammed pani oma käe anumasse ning vesi hakkas ta sõrmede vahelt purskama. Nad jõid ning teostasid oma rituaalse pesemise. Neid oli kokku tuhat viissada inimest.2

Sarnaseid näited on veel palju.