Chương 01 Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam.

Nghe chương đó

Được phép của Thượng Đế, Thiên Sứ Muhammad đã thực hiện nhiều phép thần. Rất nhiều người đã chứng kiến những phép thần này. Chẳng hạn như:

Khi những kẻ đa thần ở Makkah yêu cầu Thiên Sứ Muhammad phải cho chúng xem một phép mầu, Ông liên cho chúng thấy Ông tách đôi mặt trăng1

Một phép mầu khác là làm nước chảy ra từ các ngón tay của Thiên Sứ Muhammad Khi các bạn hửu của Ông bị khát nước mà không có nước trừ một chút ít ở trong bình. Họ liền tìm tới Ông và nói rằng họ không còn nước để tẩy rửa và để uống ngoại trừ chút ít ở trong bình. Sau đó, Thiên Sứ Muhammad liền thò tay vào trong bình và nước bắt đầu chảy ra từ giữa các ngón tay của ông. Thế là, họ có nước để uống và tẩy rửa. Lúc đó, có tới 1,500 người bạn2

Ngoài ra còn có rất nhiều phép thần khác do Thiên Sứ đã thực hiện hoặc xảy ra với Ông.