Chương 02 Một số lợi ích của Islam mang lại cho con người

Nghe chương đó

Khi một ai đó chuyển sang theo Islam, Thượng Đế sẽ tha thứ cho tất cả những tội lỗi và những việc làm sai trái trước đây của người đó. Một người có tên là Amr đến gặp Thiên Sứ Muhammad và nói, “Xin hãy đưa tay phải của Người ra để tôi có thể nguyện trung thành với Người.” Thiên Sứ liền đưa tay phải của mình ra. Nhưng Amr lại rút tay của ông ta lại. Thiên Sứ liền hỏi:

Hỡi Amr, điều gì đã xảy ra với ngươi vậy?

Amr trả lời, “Tôi định đưa ra một điều kiện.” Thiên Sứ lại hỏi:

Vậy điều kiện mà ngươi định đưa ra là gì?

Amr trả lời tiếp, “Xin Thượng Đế tha thứ cho những tội lỗi của tôi.” Thiên Sứ hỏi tiếp:

Vậy ngươi không biết là sau khi chuyển sang theo Islam thì mọi tội lỗi trước đây được xóa bỏ hay sao?1

Sau khi chuyển sang theo Islam, người ta sẽ được ban thưởng vì những việc làm tốt hoặc xấu theo những gì mà Thiên Sứ Muhammad : nói:

Thượng Đế của các ngươi, Đấng Thiêng liêng và Cao quý, Rất mực Khoan dung. Nếu ai đó định làm việc tốt nhưng lại không làm, anh ta được ghi nhận đã làm một việc tốt. Còn nếu anh ta làm, anh ta sẽ được thưởng gấp 10 hay gấp 700 lần hoặc nhiều hơn thế. Còn nếu ai đó định làm việc xấu nhưng lại không làm, anh ta sẽ được ghi nhận đã làm một việc tốt. Còn nếu anh ta làm, anh ta chỉ bị ghi nhận đã làm một việc xấu, hoặc Thượng Đế sẽ xóa sạch việc xấu đó đi.2