Kapittel 02 Noen fordeler ved islam

Lytt til det kapitlet

Når noen konverterer til islam, vil Gud tilgi alle ens tidligere synder og onde gjerninger. En mann med navnet Amar kom til profeten Mohammad og sa:

“Gi meg din høyre hånd så jeg kan gi deg mitt troskapsløfte.”

Profeten strakte ut sin høyre hånd. Amar trakk tilbake sin hånd. Profeten sa:

Hva har skjedd med deg, Amar?

Han svarte:

”Jeg akter å be om en betingelse.”

Profeten spurte:

Hvilken betingelse har du tenkt å be om?

Amar sa: ”At Gud tilgir mine synder.” Profeten sa:

Visste du ikke at når man konverterer til islam, så utviskes alle tidligere synder.1

Etter at en person har konvertert til islam, vil vedkommende få godtgjørelse for sine gode og sine dårlige gjerninger i samsvar med de følgende uttalelser fra profeten Mohammad :

Din Herre, som er velsignet og opphøyet, er den mest barmhjertige. Hvis noen har til hensikt å gjøre en god gjerning, men ikke gjør det, så vil en god gjerning bli nedskrevet for denne personen. Og hvis han gjør det, så vil (en belønning på) ti til syv hundre ganger eller mer bli nedskrevet for ham. Og hvis noen har til hensikt å gjøre en dårlig gjerning, men ikke gjør det, så vil en god gjerning bli nedskrevet for denne personen. Og hvis han gjør det, så vil en dårlig gjerning bli nedskrevet mot ham, eller Gud vil slette den.2