Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

I den islamske verden finnes det knapt gamlehjem. Anstrengelsen for å ta vare på ens foreldre i den vanskeligste tiden av deres liv, blir ansett for å være en ære og en velsignelse samt en mulighet for stor åndelig vekst. Islam formidler at det ikke er tilstrekkelig at vi kun ber for våre foreldre, men at vi bør vise dem ubegrenset medfølelse. Vi bør ikke glemme at de satte oss høyere enn seg selv da vi var hjelpeløse barn. Mødre er spesielt høyt æret. Når muslimske foreldre kommer i alderdommen, blir de behandlet med barmhjertighet, vennlighet og uselviskhet.

I islam er det å tjene sine foreldre en plikt nest etter bønn, og det er deres rett å forvente hjelp. Det betraktes som foraktelig å vise irritasjon når de eldre på grunn av alderen blir vanskelige, da de ikke kan noe for dette.

Gud har sagt:

Og deres Herre har bestemt: tilbe Ham alene og vis godhet mot deres foreldre. Om en av dem, eller begge to, når høy alder hos deg, så si ikke ett uhøflig ord til dem, og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem. Og senk for dem ydmykhetens vinger av barmhjertighet, og si: ”Min Herre, vis dem barmhjertighet, siden de tok seg av meg da jeg var liten”.

(Koranen, 17:23-24)