Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Trong thế giới Islam, ta hiểm khi thấy “những ngôi nhà của những người cao tuổi.” Truyền thống chăm sóc cha mẹ trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời họ được coi là một vinh dự, một may mắn và một cơ hội để phát triển tâm hồn. Trong Islam, sẽ chẳng bao giờ đủ, nếu ta chỉ biết cầu nguyện cho cha mẹ mình, ngược lại ta phải hành động với tình thương vô bờ, và phải nhớ rằng khi chúng ta là những đứa trẻ cần chở che, bao bọc, cha mẹ còn yêu quý ta hơn bản thân mình. Đặc biệt, những người mẹ cần được tôn vinh. Khi các ông bố, bà mẹ Islam đến tuổi xế chiều, họ thường được cư xử một cách nhân từ, với lòng tốt và tính không ích kỷ.

Trong Islam, phục vụ cha mẹ là nghĩa vụ quan trọng chỉ xếp sau việc cầu nguyện, đồng thời đó cha mẹ có quyền trông chờ điều đó từ con cái họ. Việc tỏ thái độ bực tức với người già khi họ gặp khó khăn, mặc dù chẳng phải lỗi của họ, bị coi là hành động đáng bị khinh bỉ.

Thượng Đế nói:

Thượng Đế của ngươi ra lệnh cho các ngươi không được thờ phụng ai khác ngoài Ngài, và phải đối xử tốt với Cha Mẹ. Nếu một trong hai người hoặc cả hai người sống với ngươi đến tuổi già, chớ thốt lên tiếng vô lễ với hai người và chớ xua đuổi hai người, mà phải dùng những lời lẽ tôn trọng. Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với Cha Mẹ và cầu xin Thượng Đế: “Thưa Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương Cha Mẹ của bề tôi giống như hai người đã yêu thương bề tôi lúc còn bé.”

(Kinh Qur'an, 17:23-24)