Chương 01 Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam.

Nghe chương đó

Một ví dụ về các sự kiện được dự báo trước trong Kinh Qur'an là chiến thắng của người La Mã trước người Ba Tư trong vòng từ ba đến chín năm kể từ sau khi người La Mã chiến bại trước người Ba Tư. Thượng Đế nói trong Kinh Qur'an:

Người La Mã sẽ bị đánh bại ở vùng đất gần nhất (Bán đảo Ả-rập), rồi họ, sau cuộc chiến bại ấy, sẽ giành lại chiến thắng trong một thời gian ngắn (từ ba đến chín năm)....

(Kinh Qur'an, 30:2-4)

Chúng ta hãy tìm hiểu xem lịch sử cho chúng ta biết gì về các cuộc chiến tranh này. Cuốn sách có tên Lịch sử đế chế La Mã cho hay quân đội La Mã đã thất bại nặng nề ở Antioch vào năm 613, và hậu quả là, người Ba Tư đã chuyển sang phản công trên khắp các mặt trận1 Vào thời điểm đó, thật khó có thể tưởng tượng rằng quân La Mã sẽ đánh bại quân Ba Tư, nhưng Kinh Qur'an đã dự báo rằng quân La Mã sẽ giành chiến thắng trong khoảng thời gian từ ba đến chín năm. Vào năm 622, tức là chín năm sau thất bại của quân La Mã, quân đội của La Mã và Ba Tư chạm trán trên đất Armenia, và kết quả là chiến thắng mang tính quyết định của người La Mã đối với người Ba Tư, đó là chiến thắng đầu tiên của quân La Mã sau thất bại vào năm 613.2 Lời tiên đoán đã thành hiện thực đúng như những gì Thượng Đế đã nói trong Kinh Qur'an.

Trong Kinh Qur'an còn có rất nhiều câu thơ khác cũng như các câu nói của Thiên Sứ Muhammad về các sự kiện trong tương lai mà sau này những sự kiện đó đều diễn ra đúng như đã dự báo.