Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Những người có đức tin, bằng tình yêu, sự khoan dung và lòng tốt của mình đối với những người khác cũng giống như một cơ thể: nếu có bộ phận nào đó không được khỏe mạnh, thì cả cơ thể sẽ cùng bị mất ngủ và sốt.1

Người hoàn hảo nhất trong số những người có đức tin là người thực sự tin tưởng và cũng là người tốt nhất về phẩm hạnh. Còn những người tốt nhất trong số họ là những người đối xử tốt nhất với những người vợ của họ2

Không ai trong số các ngươi tin (hoàn toàn) cho đến khi các ngươi tỏ lòng yêu thương (mong muốn) cho những người anh em của mình như những gì mà bản thân các ngươi yêu thương (mong muốn)3

Người có lòng khoan dung sẽ được Đấng Khoan dung ban phát cho lòng khoan dung. Hãy khoan dung với mọi người trên trái đất, và Thượng Đế sẽ khoan dung lại với ngươi4

Mỉm cười với những người anh em của các ngươi là các ngươi đã làm việc từ thiện..5

Một lời nói ngọt ngào cũng chính là một việc làm từ thiện6

Bất cứ ai tin vào Thượng Đế và Ngày Tận thế (Ngày Phán quyết) nên đối xử tốt với những người xung quanh của mình.7

Thượng Đế không phán xét các ngươi theo vẻ ngoài và sự giàu có, mà Ngài sẽ trông vào trái tim và những việc các ngươi làm.8

Hãy trả lương cho công nhân trước khi anh ta ráo mồ hôi9

Có một người đàn ông đang đi trên đường và cảm thấy khát cháy cổ. Khi người đó đến chỗ một cái giếng, anh ta bèn lội xuống, uống cho no nước rồi leo lên. Khi đó, anh ta nhìn thấy một con chó đang thè lưỡi ra và cố liếm chỗ bùn để cảm thấy đỡ khát. Người đàn ông tự nhủ, “Con chó này cũng đang cảm thấy khát như ta.” Vì thế anh ta lại lội xuống giếng và lấy đầy nước vào trong chiếc giày của mình, sau đó leo lên và đưa cho con chó uống. Do đó, Thượng Đế đã cám ơn người đàn ông này và tha thứ mọi tội lỗi của anh ta.} Người ta bèn hỏi Thiên Sứ, “Hỡi người đưa tin của Thượng Đế, liệu chúng tôi có được ban thưởng vì đã đối xử tốt với loài vật không?” Thiên Sứ trả lời: {Luôn có những phần thưởng dành cho việc đối xử tốt với loài vật hoặc con người10