Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Gia đình, vốn đơn vị cơ sở của nền văn minh, hiện đang bị tan rã. Hệ thống gia đình trong Islam làm cân bằng các quyền của chồng, vợ, con cái và người thân. Nó nuôi dưỡng hành vi không vị kỷ, tính khoáng đạt và tình yêu trong khuôn khổ một hệ thống gia đình được tổ chức tốt. Sự yên ổn và đảm bảo mà một đơn vị gia đình ổn định mang lại được đánh giá cao, và nó được coi là cần thiết cho sự phát triển tinh thần của các thành viên trong gia đình. Một trật tự xã hội cân đối được tạo ra bởi sự tồn tại của các gia đình được mở rộng và bởi con cháu trân trọng và giữ gìn.