Chương 01 Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam.

Nghe chương đó

Có thể phần cuối của chương này là thời điểm thích hợp để đưa ra một bằng chứng quan trọng về sự thật của Islam. Có một điều ai cũng biết rõ là ở Mỹ và trên toàn thế giới, Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất. Dưới đây là một số điều quan sát thấy về hiện tượng này:

“Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ, soi đường chỉ lối và chỗ dựa cho rất nhiều người chúng ta...” (Hillary Rodham Clinton, Thời báo Los Angeles).1

“Những người theo Islam là cộng đồng lớn mạnh nhanh nhất thế giới...” (Ban Hướng dẫn Dân số, Nước Mỹ Ngày nay).2

“....Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở đất nước này.” (Geraldine Baum; Phóng viên chuyên viết về Tôn giáo của tờ Newsday, Newsday).3

“Islam, tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ...” (Ari L. Goldman, Thời báo New York).4

Hiện tượng này cho thấy Islam đúng là tôn giáo của Thượng Đế. Thật vô lý khi cho rằng có rất nhiều người ở Mỹ và ở các nước khác đã chuyển sang theo Islam mà không suy sét một cách cẩn thận trước khi kết luận rằng Islam là có thật. Rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp, chủng tộc và phong cách sống khác nhau ở nhiều nước khác nhau đã chuyển hướng tôn giáo, sang theo Islam. Trong số này có những nhà khoa học, các giáo sư, các nhà triết học, nhà báo, chính trị gia, nghệ sỹ và vận động viên.

Những điểm được đề cập đến trong chương này chỉ là một trong số những bằng chứng cho đức tin rằng Kinh Qur'an là lời của Thượng Đế, Thiên Sứ Muhammad đúng là Tthien sứ do Thượng Đế cử xuống, và Islam đúng là tôn giáo bắt nguồn từ Thượng Đế.