Peatükk 1 Tõendeid islami õigsusest

Kuula seda peatükki

Üks näide Koraani poolt ette ennustatud tulevikusündmuste kohta, mis ka teoks said, on roomlaste võit pärslaste üle kolme kuni üheksa aasta jooksul peale seda, kui roomlased olid pärslaste käest lüüa saanud. Jumal on Koraanis öelnud:

Roomlased on (Araabia poolsaarele) lähimal maal lüüa saanud ja nad saavad BIDD’i (kolme kuni üheksa aasta) jooksul võidukad olema …

(Quran, 30:2-4)

Mida ütleb ajalugu meile nende sõdade kohta? Raamat nimega „History of the Byzantine state” räägib sellest, et roomlaste armee sai Antiochi all 613. aastal kõvasti lüüa ja sellest tulenevalt marssisid pärslased igal rindel kiirelt edasi. 1 Sel ajal oli raske ette kujutada, et roomlased võiksid veel pärslasi lüüa, kuid Koraan ennustas ette, et kolme kuni üheksa aasta jooksul saavad roomlased võidukad olema. Aastal 622, üheksa aastat peale roomlaste suurt kaotust, kohtusid roomlased ja pärslased Armeenia territooriumil. Võitluse tulemuseks oli roomlaste otsustav võit pärslaste üle ja seda esmakordselt peale 613. aasta lüüasaamist.2 Ennustus läks täide, nagu Jumal oli seda Koraanis lubanud.

Ennustus läks täide, nagu Jumal oli seda Koraanis lubanud. Koraanis ja kokku kogutud Muhammedi õpetustes on veel palju ettekuulutusi, mis on hiljem täide läinud. .