Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Moslemid peavad Jeesusest lugu ja austavad teda (rahu olgu temaga). Nad peavad teda inimkonnale saadetud Jumala sõnumitoojatest üheks suuremaks. Koraan kinnitab tema sündi neitsist ja Koraani üks peatükk kannab koguni pealkirja „Maryam” (Maarja). Koraan kirjeldab Jeesuse sündi järgnevalt:

Kui inglid ütlesid: „Maarja, Jumal saadab sulle häid uudiseid Tema Sõnast („Saa!”). Tema nimeks saab Messias Jeesus, Maarja poeg, keda austatakse nii siinses elus kui ka Teispoolsuses ja tema on üks lähedastest (Jumalale). Ta räägib inimestega oma hällist ja siis, kui ta on juba täiskasvanu, ja ta on üks õiglaste seast.” Ta (Maarja) küsis: „Mu Issand, kuidas ma võin saada lapse, kui ükski mees pole mind puudutanud?” Ta (ingel) vastas: „Nii (saab see olema), Jumal loob seda, mida soovib. Kui Ta on midagi otsustanud, ütleb Ta ainult „Saa!” ja see on.

(Koraan, 3:59)

Jeesus sündis ime läbi Jumala käsul, mille läbi sai ka Aadam olema lausa ilma vanemateta. Jumal on öelnud:

“Ma olen tulnud teie juurde märgiga teie Issandalt. Ma voolin teile savist linnu kuju, ma hingan selle sisse ja Jumala loal saab sellest lind. Ma tervendan pimedana sündinuid ja pidalitõbiseid. Ja Jumala loal äratan ma surnud ellu. Ja ma ütlen teile, mida te oma majades sööte ja hoiate..

(Koraan, 3:49)

Moslemid usuvad, et Jeesust ei löödud risti. Jeesuse vaenlaste plaan oli ta risti lüüa, kuid Jumal päästis ta ja tõstis ta üles Enda juurde. Üks teine mees tehti Jeesuse sarnaseks, Jeesuse vaenlased võtsid selle mehe ja lõid ta risti, arvates et see oli Jeesus. Jumal on öelnud:

Nad ütlesid: „Me tapsime Messia Jeesuse, Maarja poja, Jumala sõnumitooja.” Nad ei tapnud teda, ega löönud teda ka risti, vaid see näis neile nii .

(Koraan, 4:157)

Ei Muhammed ega Jeesus ei tulnud muutma põhiõpetust usust Ainujumalasse, mille olid toonud varasemad prohvetid, vaid pigem tulid nad seda kinnitama ja uuendama1

Al-Aqsa mošee Jeruusalemmas}