Peatükk 02 Mõned islami hüved

Kuula seda peatükki

Islamisse pöördudes andestab Jumal inimesele kõik tema eelnevad patud ja kuriteod. Mees nimega Amr tuli prohvet Muhammedi juurde ja ütles:

Anna mulle oma parem käsi, et ma võiksin anda sulle oma ustavuse tõotuse.” Prohvet sirutas parema käe välja. Amr aga tõmbas oma käe tagasi.

Prohvet küsis:

Mis sinuga juhtus, Amr?”} Ta vastas: „Ma kavatsen oma tingimuse määrata.

Prohvet küsis:

Mis tingimuse sa kavatsed esitada?”} Amr vastas: „Et Jumal andestaks minu patud.” Prohvet vastas: {„Kas sa siis ei teadnud, et islamisse pöördumine kustutab kõik eelnevad patud?”1

Pärast islamisse pöördumist tasutakse inimesele tema heade ja halbade tegude eest vastavalt prohvet Muhammedi järgnevale ütlusele: :

Teie Issand, kes on Õnnistatud ja Kõrge, on Kõige Armulisem. Kui keegi plaanib teha hea teo, kuid ei tee seda, pannakse talle kirja hea tegu. Ja kui ta selle teoks teeb, pannakse talle kirja kümne kuni seitsmesajakordne (tasu) või veelgi suurem (tasu hea teo eest). Ja kui keegi plaanib teha halva teo, kuid ei tee seda, läheb talle kirja hea tegu. Ja kui ta selle teoks teeb, läheb talle kirja üks halb tegu või Jumal eemaldab sellegi2