Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Islam tagab inimesele palju õigusi. Järnevad on mõned neist inimõigustest, mida islam kaitseb.

Kõikide islami riigi kodanike elu ja vara peetakse pühaks olenemata sellest, kas isik on moslem või mitte. Islam kaitseb ka au. Nii ei ole islamis teiste solvamine ja nende üle nalja tegemine lubatud. Prohvet Muhammed ütles:

Tõesti, teie veri, teie vara ja teie au on vääramatud1

Rassism ei ole islamis lubatud, kuna Koraan räägib inimestevahelisest võrdsusest järnevate sõnadega:

Teie, inimesed, tõesti, Me lõime teid meesteks ja naisteks, tegime teid hõimudeks ja rahvasteks, et teie üksteist tundma õpiksite, sest kõige auväärsem teie seas on Jumala meelest see, kes on kõige vagam. 2 Tõesti, Jumal on Teadja ja Tundja

(Koraan, 49:13)

Islam hülgab idee indiviidide või rahvuste eelistamisest nende rikkuse, võimu või rassi tõttu. Jumal lõi inimolendid võrdväärsetena, nad on eristatavad vaid usu ja vagaduse alusel Prohvet Muhammed ütles:

Inimkond, teie Jumal on üks ja teie esiisa (Aadam) on üks. Araablane pole parem mittearaablasest ja mittearaablane pole parem araablasest ja punanahkne (st kergelt punaka-roosaka värvusega, valge) inimene pole parem mustanahalisest inimesest ja mustanahaline inimene pole parem punanahksest inimesest,3 välja arvatud vagaduses4

Üks peamisi probleeme, millega inimkond tänapäeval kokku puutub, on rassism. Arenenud maailm võib saata inimese kuule, kuid ei suuda takistada inimest oma kaaskodanikku vihkamast ja tema vastu võitlemast. Prohvet Muhammedi , Ipäevadest alates on islam taganud elava näite sellest, kuidas rassismile punkt panna. Iga-aastane palverännak (hadž) Mekasse näitab kõikide rasside ja rahvuste tõelist islamlikku vennaskonda, kui ligikaudu kaks miljonit moslemit üle kogu maailma tulevad Mekasse palverännakut sooritama.

Islam on religioon õiglusest. Jumal on öelnud:

Tõesti, Jumal käsib teil anda vara tagasi neile, kellele see kuulub, ja kui teie mõistate kohut inimeste üle, tehke seda õiglaselt....

(Koraan, 4:58)

Ja Ta on ka öelnud:

...Ja käituge õiglaselt. Tõesti, Jumal armastab neid, kes on õiglased.

(Koraan, 49:9)

Me peaksime olema õiglased isegi nende vastu, keda vihkame, kuna Jumal on öelnud:

...Ja ärge laske teiste vihal hoida teil õiglusest eemale. Olge õiglased – see on vagadusele lähemal ....

(Koraan, 5:8)

Prohvet Muhammed ütles:

Inimkond, hoiduge ebaõigluse eest ,5 sest ebaõiglus on Viimsel Kohtupäeval pimedus.6

Ja need, kes pole saanud oma õigusi (st. mida neil on õigus nõuda) selles elus, need saavad need Viimsel Kohtupäeval, kuna Prohvet ütles:

Viimsel Kohtupäeval antakse õigused neile, kellele oldi võlgu (ja ülekohus heastatakse)...7