Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Islam õpetab inimest oma intelligentsi ja tähelepanuvõimet kasutama. Mõne aasta jooksul peale islami leviku algust puhkesid õitsele suured tsivilisatsioonid ja ülikoolid. Ida ja lääne ideede ja uute ning vanade mõttesuundade süntees tõid kaasa suured edusammud meditsiinis, matemaatikas, füüsikas, astronoomias, geograafias, arhitektuuris, kunstis, kirjanduses ja ajaloos. Mitmed olulised süsteemid, nagu algebra, araabia numbrid ja nulli mõiste (ülioluline matemaatika edenemiseks), toodi keskaegsesse Euroopasse moslemimaalimast

Keerulised instrumendid, mis tegid võimalikuks keskaegse Euroopa avastusreisid, nagu näiteks astrolaab, kvadrant ja head navigeerimiskaardid, töötati samuti välja moslemite poolt.

Astrolaab: Üks tähtsamaid teaduslikke instrumente, välja arendatud moslemite poolt, mis oli Läänes laialdaselt kasutusel kuni lähiminevikuni. .}

Moslemitest arstid omistasid suurt tähelepanu kirurgiale ja arendasid mitmeid kirurgilisi instrumente, nagu on näha sellest vanast käsikirjast.}