Peatükk 1 Tõendeid islami õigsusest

Kuula seda peatükki

Jumal on Koraanis öelnud:

Ja kui te kahtlete selles, mis Me oleme saatnud oma kummardajale (Muhammedile ), siis tehke peatükk, mis oleks sellele sarnane, ja kutsuge appi oma tunnistajad (abilised) peale Jumala, kui olete õiglased. Ja kui te seda ei tee - ning te ei suuda seda iial teha - siis kartke tuld (põrgut), mille kütteks on inimesed ja kivid ja mis on uskumatute jaoks valmis pandud. (O Muhammed ) anna head uudised edasi neile, kes usuvad ning teevad häid tegusid, nende jaoks on aiad (paradiis), milles voolavad jõed ...”

(Koraan, 2:23-25)

Sellest ajast, kui 14 sajandit tagasi Koraan ilmutati, ei ole keegi veel suutnud kirjutada ühtki peatükki, mis kaugeltki sarnaneks Koraanile, kuna Koraanis on koos ilu, eriline stiil, riimiosavus, suursugusus, õiglane seadusandlus, tänapäeval adekvaatseks tunnistatud teaduslik informatsioon, tõeks saanud ettekuulutused ja palju muudki, nagu alles hiljuti avastatud matemaatiline kood, mille kohaselt iga sõna on Koraanis loetud (näiteks sõna päev 365 korda, sõna kuu 12 korda ja mees ning naine mõlemad võrdselt 24 korda) ja omal kohal. Koraani lühim peatükk sisaldab vaid kümme sõna, kuid sellegipoolest ei ole keegi suutnud vastata väljakutsele seda jäljendada.

Koraani kõige lühem peatükk (nr. 108) koosneb kümnest sõnas. Sellegipoolest ei ole keegi siiani suutnud vastata väljakutsele ja kirjutada peatükk, mis sarnaneks Koraani peatükkidele}