Kapittel 01 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Gud har sagt i Koranen:

Og om dere er i tvil om det som Vi har åpenbart (Koranen) til Vår tjener (Mohammad ), så bring et tilsvarende kapittel, og kall frem deres vitner (tilhengere og hjelpere) foruten Gud, om dere snakker sant. Men greier dere det ikke, og dere vil aldri greie det, så frykt Ilden (Helvete). Dens brensel er mennesker og steiner, og den er gjort klar for de vantro. Og bebud (O Mohammad) for dem som tror og lever rettskaffent, at der venter dem haver (Paradiset), hvor elver flyter...

(Koranen, 2:23-25)

Helt siden Koranen ble åpenbart for fjortenhundre år siden, har ingen klart å skrive et eneste kapittel lik kapitlene i Koranen, i deres skjønnhet, veltalenhet, prakt, vise lovgivning, sanne informasjon, sanne profeti og andre perfekte egenskaper. Husk at det korteste kapittelet i Koranen (kapittel 108) kun består av ti ord, men likevel har ingen ennå klart å møte denne utfordringen, verken da eller nå.1 Noen av de vantro araberne som var fiender av Mohammad , tok denne utfordringen for å bevise at Mohammad ikke var en sann profet, men de mislyktes.2 De mislyktes til tross for at Koranen var åpenbart på deres eget språk og deres egen dialekt, og til tross for at araberne på Mohammads tid var et meget veltalende folk, som komponerte vakker og utmerket poesi, fortsatt lest og verdsatt den dag i dag.

Det korteste kapittelet i den hellige Koranen (kapittel 108) består av bare ti ord, men likevel har ingen klart å møte utfordringen om å produsere et kapittel lik kapitlene i den hellige Koranen}