Kapittel 01 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

På slutten av dette kapittelet kan det være passende å fremheve en viktig indikasjon på sannheten i islam. Det er velkjent at islam både i USA og i resten av verden, er den religionen som øker mest. Det følgende er noen observasjoner på dette fenomenet:

i. ”Islam er den religionen som vokser raskest i Amerika, en veiviser og pilar av stabilitet for mange av vårt folk…” (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times).1

ii. ”Muslimer er den gruppen som vokser raskest i hele verden…” (The Population Reference Bureau, USA Today).2

iii. “…Islam er den religionen som vokser raskest i hele landet.” (Geraldine Baum, religionsskribent i Newsday)3

iv. “Islam, religionen som øker mest i USA…” (Ari L. Goldman, New York Times)4

Dette fenomenet indikerer at islam sannelig er en religion fra Gud. Det er urimelig å tro at så mange amerikanere og andre mennesker fra ulike land, har konvertert til islam uten nøye overveielser og refleksjoner før de konkluderer med at islam er sannheten. Disse konvertitter kommer fra ulike land, klasser, befolkningsgrupper, og de har forskjellig bakgrunn. De består av bl.a. vitenskapsmenn, professorer, filosofer, journalister, politikere, skuespillere og idrettsutøvere. (For å lese historiene til noen av de som har konvertert til islam, velg blant nettlenkene på nettstedet Stories of New Muslims [Historier fortalt av nye muslimer]. Dette nettstedet er på engelsk.)

Hovedpunktene som er nevnt i dette kapittelet, utgjør bare noe av bevismaterialet som støtter troen på at Koranen er de ordrette ord fra Gud, at Mohammad var en sann profet sendt av Gud og at islam sannelig er en religion fra Gud.