Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Islam ser på kvinner, både enslige og gifte, som individer med egne rettigheter.Kvinner har rett til å eie og disponere sine eiendommer og inntekter uten noe formynderskap over seg (verken av hennes far, mann eller noen annen). Hun har rett til å kjøpe og selge, gi gaver og veldedighet, og hun kan bruke sine penger som hun vil. Brudgommen gir en brudegave til bruden, som hunpersonlig kan bruke, og hun beholder sitt eget familienavn heller enn å ta sin manns etternavn.

Islam oppfordrer ektemannen til å behandle sin kone bra, som profeten Mohammad sa:

De beste blant dere er de som behandler sine koner best.1

Mødre er høyt æret i islam. Islam anbefaler å behandle dem på beste måte. En mann kom til profeten Mohammad og sa:O Guds budbringer! Hvem blant folket er mest verdig mitt gode selskap?” Profeten sa:

Din mor.

Mannen sa:Hvem så?” Profeten sa:

Så din mor

Mannen spurte videre:Hvem så?” Profeten sa:

Så din mor

Mannen spurte igjen: ”Hvem så?” Profeten sa:

Så din far2