Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

De fem søylene i islam er fundamentet i en muslims liv. De består av vitnesbyrdet om troen, bønn, å gi zakat (støtte til de trengende), å faste i Ramadan-måneden og pilegrimsferden til Mekka en gang i livet for de som er i stand til det.

1) Vitnesbyrd om troen:

Vitnesbyrd om troen innebærer å si med overbevisning: ”La ilaha illa Allah, Mohammador rasoolo Allah.” Disse ordene betyr: ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah),1 og Mohammad er Guds budbringer (profet).” Den første delen, ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud,” betyr at ingen foruten Gud har rett til å bli tilbedt, og at Gud verken har noen partner eller noen sønn. Dette vitnesbyrdet om troen kalles Shahada, og er en enkel erklæring som man sier med overbevisning for å konvertere til islam (som tidligere forklart på denne siden). Vitnesbyrdet om troen er den viktigste søylen i islam.

2) Bønnen:

Muslimer utfører fem bønner om dagen. Hver bønn tar ikke mer enn noen få minutter å utføre. Bønn i islam er en direkte forbindelse mellom tilbederen og Gud. Det er ingen mellomledd mellom Gud og tilbederen.

I bønn føler en person indre glede, fred og trøst, og at Gud er fornøyd med ham eller henne. Profeten Mohammad sa:

Bilal, kall (folket) til bønn, la oss finne trøst i den.2

Bilal var en av Mohammads følgesvenner som var ansvarlig for å kalle folket til bønn.

Bønn blir utført ved daggry, om formiddagen, om ettermiddagen, ved solnedgang og om kvelden. En muslim kan utføre bønn nesten hvor som helst, for eksempel ute på marken, på kontoret, på fabrikken eller på universitetet.

3) Å gi Zakat (støtte til de trengende):

Alt tilhører Gud. Rikdom er derfor betrodd til menneskene for å forvaltes riktig. Ordet zakat betyr opprinnelig både ’renselse’ og ’vekst’. Det å gi zakat betyr å gi en spesifisert prosent av bestemte eiendeler til bestemte klasser av nødlidende mennesker. Det skal betales to og en halv prosent av den samlede verdien av gull, sølv og kontanter som overstiger verdien av ca. 85 gram gull og som har vært holdt i besittelse i et helt lunart år

Våre eiendeler blir renset ved å sette til side en liten del for de trengende, og på samme måte som man beskjærer planter, vil denne nedskjæringen gi balanse og oppmuntre til ny vekst.

En person kan i tillegg gi så mye han ønsker i almisser og veldedighet.

4) Faste i måneden Ramadan:

Hvert år faster muslimer i måneden Ramadan,4og de avstår da fra mat, drikke og seksuelle relasjoner fra daggry til solnedgang.

Selv om fasten er fordelaktig for helsen, blir den i hovedsak ansett som en metode for åndelig selvrenselse. Ved å nekte seg selv verdslig komfort, selv om det bare er for en kort tid, vil en fastende person oppnå sann medfølelse for de som sulter, og i tillegg vil han eller hun også oppnå åndelig vekst.

5) Pilegrimsferd til Mekka:

Det er en forpliktelse å utføre den årlige pilegrimsferden (Hadjj) én gang i løpet av ens livstid, såfremt man fysisk og økonomisk er i stand til å gjøre dette. Rundt to millioner mennesker reiser til Mekka hvert år fra alle verdenshjørner. Det er alltid fullt av tilreisende i Mekka, og den årlige Hadjj blir utført i den tolvte måneden av den islamske kalenderen. Mannlige pilegrimer kler seg i spesielle enkle klær, som fjerner forskjeller i klasse og kultur, slik at alle står likt fremfor Gud.

Pilegrimer ber ved Haram moské i Mekka. I denne moskeen ligger Kaaba (den svarte bygningen på bildet), som muslimer vender seg mot når de ber. Kaaba er et sted for tilbedelse, som Gud kommanderte profetene Abraham og hans sønn, Ismael, å bygge.}

Ritualene i Hadjj inkluderer å gå rundt Kaaba syv ganger og å gå syv ganger mellom de to haugene Safa og Marwa, slik Hagar gjorde da hun søkte etter vann. Så står pilegrimene sammen ved Arafat5og ber Gud om det de ønsker, og ber om Hans tilgivelse. Dette blir ofte sett på som en forsmak på hvordan det vil bli på dommedag.

Avslutningen av Hadjj blir markert med en festival, Aid al-Adha, som blir feiret med bønner. Denne festivalen og Aid al-Fitr, en festdag som markerer slutten på Ramadan, er de to årlige festivalene i den muslimske kalenderen.