Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Copyright

Copyright © 2005 I. A. Abu-Harb

Forbeholdt alle rettigheter. Ingen deler av dette nettstedet eller boken A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam [En kort illustrert guide for å forstå islam] kan reproduseres eller overføres i noen som helst form, verken elektronisk, mekanisk, ved kopiering, eller ved noen som helst form for informasjonslagring eller gjenopprettings-systemer uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Ettertrykk tillates likevel på følgende betingelser som nevnt nedenfor.

Vedrørende reproduksjon

(1) Absolutt ingen forandringer, tillegg eller unnlatelser må gjøres.

(2) Følgende tekst og lenke må, med en fontstørrelse på minst 3 (12 pt), legges til nederst på hver internettside:

NB! Vær oppmerksom på at denne tillatelsen ikke gjelder for artiklene og lenkene på internettsiden ”For mer informasjon om islam”, og heller ikke for nettstedets andre språk enn engelsk.

Publikasjonsdetaljer om boken

Nedenfor følger publikasjonsdetaljer om den engelske utgaven av boken A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam [En kort illustrert guide for å forstå islam]:

ISBN: 9960-34-011-2

Kortnummer i “Library of Congress Catalog”: 97-67654

Utgitt av Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA.