Gud har støttet Sin siste profet Mohammad  med mange mirakler og mange bevis som bekrefter at han er en sann profet sendt av Gud. Gud har også støttet Sitt siste testamente, den hellige Koranen, med mange mirakler som beviser at Koranen er de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham og ikke forfattet av noe menneske. Dette kapittelet diskuterer noen av disse bevisene.

 

    Islam gir mange fordeler for både enkeltindividet og forsamfunnet. Dette kapittelet omtaler noen av fordelene man oppnår gjennom islam for det enkelte menneske

Et viktig notat til våre gamle besøkende:

Hvis du har lest artiklene på dette nettstedet, anbefales det at du besøker vår partnerwebside for mer informasjon om islam:

www.IslamReligion.com

Det er et nettsted for mennesker av ulike trosretninger som søker å forstå islam og muslimer. Den inneholder mange korte, men informative artikler om forskjellige aspekter av islam. Nye artikler og videoer legges til hver uke. Den har også Live Help gjennom 1 til 1-chat, spesielt for de som er interessert i å konvertere til islam.