พระผู้เป็นเจ้าทรงสงเคราะห์พระศาสดามูหะหมัด ซึ่งเป็นพระศาสดาองค์สุดท้ายของพระองค์ด้วยปาฏิหาริย์นานัปการและพยานหลักฐานอีกมากมายซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์คือพระศาสดาที่แท้จริง ซึ่งประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้า เฉกเช่นเดียวกับที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสงเคราะห์พระคัมภีร์ที่ทรงอนุญาตให้เปิดเผยได้ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของพระองค์ นั่นคือ พระคัมภีร์กุรอาน ด้วยปาฏิหาริย์นานัปการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า พระคัมภีร์กุรอานเล่มนี้คือพระดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้ ซึ่งนำมาเปิดเผยโดยพระศาสดามูหะหมัด และไม่ได้มาจากการประพันธ์ของมนุษย์คนใด ในบทนี้จะกล่าวถึงพยานหลักฐานบางประการถึงความจริงนี้

 

ศาสนาอิสลามมีไว้ซึ่งประโยชน์นานัปการสำหรับปัจเจกชนและสังคม ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์บางประการที่เกิดมาจากศาสนาอิสลามสำหรับปัจเจกชนทั้งหลาย .

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้เข้าชมเก่าของเรา:

หากคุณอ่านบทความในเว็บไซต์นี้เสร็จแล้วขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์พันธมิตรของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม:

www.IslamReligion.com

เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีความเชื่อหลากหลายที่พยายามทำความเข้าใจอิสลามและมุสลิม มันมีบทความสั้น ๆ มากมาย แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม มีการเพิ่มบทความและวิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือสดผ่านการแชทแบบ 1 ต่อ 1 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม