บทที่ 01 บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ในตอนสุดท้ายของบทนี้ อาจเหมาะกับการอธิบายให้เห็นถึงเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญในเรื่องความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด รายละเอียดต่อไปนี้ถือเป็นข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ :

i. “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ช่วยค้ำจุนเสถียรภาพให้กับผู้คนจำนวนมากมายของเรา....” (Hillary Rodham Clinton จากLos Angeles Times)1

ii. “ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The Population Reference Bureau จาก USA Today)2

iii. “…..ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ” (Geraldine Baum นักเขียนบทความเรื่องศาสนาให้แก่ Newsday จาก Newsday).3

iv. “ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา..” (Ari L. Goldman จาก New York Times )4

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดไปได้ว่า ผู้คนชาวอเมริกันและผู้คนในประเทศต่างๆ จำนวนมากมายได้หันมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยปราศจากการพินิจพิเคราะห์และการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ก่อนที่จะสรุปว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่แท้จริง. การหันมายอมรับนับถือของคนเหล่านี้นั้น มาจากประเทศต่างๆ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกหมู่เหล่า ซึ่งรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ นักปรัชญา นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักแสดง และนักกีฬา เป็นต้น.

ประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกมากล่าวไว้ในบทนี้นั้น ถือว่าเป็นพยานหลักฐานบางประการเท่านั้นที่ช่วยสนับสนุนความเชื่อที่ว่าพระคัมภีร์กุรอานเป็นพระคัมภีร์ที่รจนามาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้ พระมูหะหมัด เป็นพระศาสดาที่แท้จริง ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้า และศาสนาอิสลามเป็นศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้จริง.