Peatükk 1 Tõendeid islami õigsusest

Kuula seda peatükki

Käesoleva peatüki lõpus oleks ehk sobilik välja tuua üks oluline märk islami tõe kohta. On teada-tuntud fakt, et islam on maailmas kõige kiiremini kasvav religioon. Järgnevalt on välja toodud mõned tähelepanekud selle nähtuse kohta, USA näitel:

i. „Islam on kõige kiiremini kasvav religioon Ameerikas, teejuht ja stabiilsuse tugisammas paljudele meie inimestele...” (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times)1

ii. „Moslemid on maailma kõige kiiremini kasvav kogukond...” (The Population Reference Bureau, USA Today)2

iii. „Islam on riigi kõige kiiremini kasvav religioon.” (Geraldine Baum; Newsday religioonikirjanik, Newsday)3

iv. „Islam, Ameerika Ühendriikides kõige kiiremini kasvav religioon ...” (Ari L. Goldman, New York Times).4

Antud nähtus viitab sellele, et islam on tõepoolest religioon Jumalalt. On põhjendamatu mõelda, et nii paljud inimesed erinevatest maadest ja kultuuridest on islamisse pöördunud ilma hoolika kaalutlemise ja sügava mõtiskluseta enne järeldusele jõudmist, et islam on tõde. Need usku pöördujad on pärit erinevatest maadest, ühiskonnaklassidest, rassidest ja eludest. Nende hulgas on teadlasi, professoreid, filosoofe, ajakirjanikke, poliitikuid, näitlejaid sportlasi jne. (Loe nende jutustusi, uusmoslemite lugusid.)

Käesolevas peatükis toodud punktid moodustavad vaid osa tõendusmaterjalist, mis toetab seda, et Koraan on Jumala sõna, et Muhammed on tõepoolest Jumala poolt saadetud prohvet ja islam on tõesti religioon Jumalalt.