Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Islam on religioon, mis kujutab endast Jumala poolt Tema viimasele prohvetile Muhammedile ilmutatud õpetuste omaks võtmist ja nende järgimist .