Peatükk 02 Mõned islami hüved

Kuula seda peatükki

Jumal on Koraanis öelnud:

Tõesti, need, kes ei usu ja surevad uskmatutena – ka maatäit kulda ei võetaks nende ühegi käest vastu, kui mõni neist pakuks seda lunarahaks. Nad saavad piinarikka karistuse osaliseks ja neil ei ole ühtki abistajat

(Koraan, 3:91)

See elu on meie ainus võimalus Paradiisi koha võitmiseks ning Põrgutulest põgenemiseks, sest kui keegi sureb uskmatuna, ei ole tal teist võimalust siia maailma tagasi tulla, et uskuda. Jumal on Koraanis uskmatute Viimse Kohtupäeva kohta öelnud:

Kui sa vaid näeksid seda, kui nad seisavad (Põrgu)tule ees ja ütlevad: „Kui me vaid saaksime (maailma) tagasi pöörduda! Me ei hülgaks meie Issanda märke, vaid oleksime ühed usklike seast!”

(Koraan, 6:27)

Kuid kellelgi ei ole seda teist võimalust.

Prohvet Muhammed ütles:

Kõige õnnelikum inimene maailmas nende hulgast, kes on viimsel kohtupäeval tulle (põrgusse) määratud, kastetakse korraks tulle. Siis küsitakse temalt: „Aadama poeg, kas sa oled eales näinud midagi head? Kogenud õnnistust?” Ja ta vastab: „Ei, Issand, Jumala nimel mitte!1