Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Islam näeb naist, olgu ta siis vallaline või abielus, kui indiviidi, kellel on oma õigused, kaasa arvatud õigus omada ja jagada oma vara ja sissetulekut, ilma kellegi eestkosteta (olgu siis tegu isa, abikaasa või kellegi kolmandaga). Tal on õigus osta ja müüa, teha kingitusi ja anda raha heategevuseks ning ta võib kulutada oma raha nagu soovib.

Abielu kaasavara antakse peigmehe poolt pruudile isiklikuks kasutamiseks ja ta hoiab pigem alles oma perekonnanime, kui võtab abikaasa oma.

Islam julgustab meest oma naist hästi kohtlema, kuna Muhammed on öelnud:

Parimad teie hulgast on need, kes on parimad oma naiste vastu.1

Emad on islamis kõrgelt austatud. Islam soovitab kohelda neid parimal moel. Kord tuli üks mees prohvet Muhammedi juurde ja ütles:

Jumala sõnumitooja!

Kes inimeste hulgast on kõige rohkem minu head seltskonda väärt?” Prohvet vastas:

Sinu ema

Mees küsis: „Seejärel kes?” Prohvet vastas:

Siis sinu ema.

Mees küsis jälle: „Seejärel kes?” Prohvet vastas: {Siis sinu ema.} Mees küsis veel: „Seejärel kes?” Prohvet vastas:

Siis sinu isa.2