Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Copyright:

Copyright © 1996-2002 I. A. Abu-Harb.

Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi selle teose osa ei ole lubatud reprodutseerida ega paljundada ükskõik millisel viisil või milliseks otstarbeks ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata, välja arvatud allpool ära toodud juhtudel.

Paljundamiseks:

(1) mitte midagi ei muudeta, lisata ega jäeta välja

(2) igale välja prinditud või paljundatud leheküljele tuleb lisada järgmine text ja link :

Märkuseks, need tingimused ei kehti artiklite ja linkide kohta lehel “Rohkem lugemist islami kohta ” ega ka teiste keelte kohta peale inglise keele.

Raamatu väljaande informatsioon:

Allpool olev on info raamatu kohta , Väike värviline abimees islami mõistmiseks:

ISBN: 9960-34-011-2

Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654

Published by Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA.