Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Muslimene føler respekt og ærbødighet for Jesus (fred være med ham). De anser ham for å være en av Guds største budbringere til menneskeheten. Koranen bekrefter hans jomfrufødsel, og et av kapitlene i Koranen har tittelen ”Maryam” (Maria). Koranen beskriver Jesu fødsel slik:

(Husk) da englene sa: ”O Maria! Sannelig, Gud gir deg et gledelig budskap om et Ord fra Ham (Gud), hans navn er Messias, Jesus, Marias sønn, høyt æret i denne verden og i den kommende, og han skal være en av dem som er bragt nær (Gud). Han skal tale til menneskene fra sin vugge og som voksen mann, og han er en av de rettskafne.” Hun sa: ”Min Herre, hvordan kan jeg få et barn når ingen mann har rørt meg?” Han sa: ”Sånn vil det bli. Gud skaper det Han vil. Når Han bestemmer en ting, så sier Han bare ”Bli!”, og den er”

(Koranen, 3:45-47)

Jesu fødsel var et mirakel etter Guds befaling, den samme befaling som skapte Adam uten verken far eller mor. Gud har sagt:

Sannelig, forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv, og sa til ham: ”Bli!” og han ble til.

(Koranen, 3:59)

I løpet av sin misjon som profet utførte Jesus mange mirakler. Gud forteller oss at Jesus sa:

”Jeg har kommet til dere med et tegn fra deres Herre. Jeg vil forme for dere en fugl av leire, jeg vil blåse (livsånde) i den, og den vil med Guds samtykke bli en levende fugl. Jeg vil helbrede de blinde og de spedalske, og jeg vil oppvekke døde med Guds vilje. Og jeg vil fortelle dere hva dere spiser og hva dere lagrer i deres hus…

(Koranen, 3:49)

Muslimer tror at Jesus ikke ble korsfestet. Jesu fiender planla å korsfeste ham, men Gud reddet ham og løftet ham opp til Seg. Likheten med Jesus ble lagt på en annen mann. Fiender av Jesus fanget denne mannen og korsfestet ham, og de trodde at han var Jesus. Gud har sagt:

…De sa: ”Vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!” Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, for hans likhet var lagt på en annen mann (og de drepte denne mannen)…

(Koranen, 4:157)

Verken Mohammad eller Jesus kom for å forandre grunnlæren om troen på én Gud. De kom derimot for å bekrefte og fornye budskapet som var brakt av tidligere profeter.1

Aqsa-moskéen i Jerusalem.}