Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

Familien som grunnenhet i sivilisasjonen er nå i ferd med å gå i oppløsning. Islams familiesystem gir rettigheter til ektemann, hustru, barn og slektninger i fin likevekt. Dette gir næring til uselvisk oppførsel, sjenerøsitet og kjærlighet i rammen av et velorganisert familiesystem. Freden og sikkerheten som utvikles i en stabil familiegruppe, blir høyt verdsatt og blir ansett som en nødvendighet for familiemedlemmenes åndelige vekst. Et samfunn med storfamilier der man verdsetter barn høyt, skaper et harmonisk sosialsystem.