Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Jah. Sunna (see, mida prohvet Muhammed ütles, tegi või heaks kiitis või keelas) on teine teabeallikas islamis. Sunna koosneb hadith’idest, mis on prohvet Muhammedi kaaslaste poolt usaldusväärselt edastatud jutustused selle kohta, mida ta ütles, tegi või heaks kiitis. Usk Sunnasse on islami üks põhiline usutõde.